Zákrok odstranění stehů

Práci v zákrokovém sálku provází vysoké riziko vzniku infekce, k níž může dojít různými způsoby. Jedním z nich může být kontaminace nástrojů, vybavení a povrchů běžně využívaných při provádění zákroku mikroorganismy. Riziko představuje zvláště vybavení, které se dostává do sterilního prostoru těla. Aby nedocházelo k šíření infekce, je třeba zajistit, aby byly používané nástroje sterilní. Tento požadavek se týká všech nástrojů využívaných pro zákroky spojené s porušením integrity tkání nebo vyžadující kontakt se sliznicí či poškozeným kožním krytem, jako jsou například převazy nebo odstraňování stehů či šití rány. V situaci, kdy se při zákroku používají nástroje pro opakované použití, jsme nuceni provádět proces nákladné sterilizace za účelem jejich přípravy k opětovnému použití.

Problém jiného druhu představuje bezpečné skladování infikovaných odpadů vznikajících při zákroku. Z epidemiologických důvodů jsme nuceni je uchovávat ve zvláštních nádobách v souladu s pravidly upravujícími nakládání s takovýmto materiálem. Zvláštní pozornost vyžadují ostré nástroje.

Velké usnadnění práce při jednoduchých zákrocích představuje využití hotových balíčků dedikovaných k provedení konkrétního zdravotnického úkonu. Obsah setů a forma, v níž jsou připraveny, umožňují správné provedení zákroku v libovolném okamžiku s dodržením všech bezpečnostních pravidel týkajících se jak samotného zákroku, tak bezpečného ukládání kontaminovaného materiálu vznikajícího při provádění zákroku.

Předností setů je bezpečné uchovávání veškerého potřebného materiálu a jeho připravenost k okamžitému použití v libovolném okamžiku.

Na fotografiích je zobrazen příklad zákroku – odstranění stehů – prováděného s použitím zákrokového setu.

Kovové jednorázové nástroje patří do nebezpečného odpadu s ostrými hroty a hranami, který se ukládá do pevných nádob odolných vůči vlhkosti a působení chemických prostředků s možností jednorázového uzavření.

SOUČÁSTI SETU

 

PRŮBĚH ZÁKROKU

Fot. 1 Otevření setu
2
Fot. 2 Příprava k zákroku
Fot. 3 Hlavní část – odstranění stehů
4
Fot. 4 Dokončení úkonu

Zeptejte se na řešení