Právní informace

 

Správcem webové stránky www.matopat.cz je TZMO Czech Republic s.r.o.

Vlastníkem značky Matopat je: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (dále jen TZMO S.A.), se sídlem v Toruni, Polsko, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zapsaná u Okresního soudu v Toruni, VII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, základní kapitál 2 640 000 PLN splacený v plné výši.

Souhlas uživatele

Pokud nesouhlasíte s následujícími podmínkami užití, stránky nepoužívejte.

Autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek je dílem ve smyslu autorského zákona a je chráněn zákonem. Žádná jeho část nesmí být jakýmkoliv způsobem rozmnožována, šířena, publikována, upravována nebo kopírována (elektronicky, mechanicky nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A.

Společnost TZMO S.A. neposkytuje uživatelům těchto webových stránek žádné licence ani práva k dílům chráněným autorským právem. Žádné z těchto ustanovení nelze vykládat tak, že implicitně, se svolením nebo jinak uděluje licenci nebo právo na užití jakéhokoliv práva duševního vlastnictví patřícího společnosti TZMO S.A. Jakékoliv jednání porušující autorská práva je zakázáno.

Ochranné známky a jiná označení

Veškeré ochranné známky, obchodní názvy, loga, grafický design a další práva duševního vlastnictví, jako např. patenty nebo průmyslové vzory, které jsou použity nebo prezentovány na těchto stránkách, jsou majetkem společnosti TZMO S.A. nebo třetích stran a jsou vyhrazeny a chráněny polskými zákony jakož i zákony dalších zemí. Jejich jakékoliv použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A. je zakázáno.

Databáze

Tyto webové stránky obsahují databáze, které podléhají ochraně podle předpisů o ochraně databází. Pořizovatelem databáze je společnost TZMO S.A. nebo třetí strana, která má výhradní právo na stahování dat a jejich druhotné použití, a to celkově i z podstatné části co se kvality či množství týče.

Omezení odpovědnosti

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku prodeje, poskytování služeb ani jinou nabídku ve smyslu občanského práva.

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly připraveny s náležitou péčí a v dobré víře. Společnost TZMO S.A. však nenese odpovědnost za úplnost či přesnost uvedených informací. Veškeré informace zde obsažené mohou být uvedené v neúplné či zkrácené podobě nebo mohou být zastaralé. Zejména je v rozsahu povoleném zákonem vyloučena jakákoliv odpovědnost společnosti TZMO S.A. za výsledky používání informací, které uživatelé na těchto webových stránkách získají, za ztráty, škody, újmy a jiné negativní důsledky, které uživatelé utrpěli přímo nebo nepřímo, či za ztráty, škody, újmy a jiné negativní důsledky vyplývající z přístupu na tyto webové stránky nebo z jejich nedostupnosti, jakož i z používání informací, služeb, nástrojů a řešení prezentovaných na těchto webových stránkách

Společnost TZMO S.A. neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené přerušením přístupu k síti a službám, chybami počítačového systému způsobenými viry nebo komunikací pomocí elektronické pošty.

Společnost TZMO S.A. nenese odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů ani fungování externích stránek, na které jsou na těchto stránkách umístěny odkazy nebo které obsahují odkazy na tyto stránky. Uživatel, který se rozhodne použít odkazy k přístupu na stránky třetích stran, tak činí na vlastní odpovědnost.