Sady k okamžitému použití

Bożena Krymska

Odborník na epidemiologickou péči a péči o kardiaky – Slezské středisko pro choroby srdce v Zabrze

Kvalita zdravotních služeb znamená splnění nebo překonání očekávání pacienta, dodržování standardů a srovnávacích měřítek. Podle H. Lenartowicze je velmi kvalitní zdravotní péče taková, která odpovídá určitým kritériím, vyznačující se dodržování současných odborných znalostí, a která za daných okolností pacientovi umožní dosáhnout žádoucích zdravotních výsledků. Kvalita nabízených zdravotních služeb je velice důležitá, protože se týká nevyčíslitelné hodnoty života a zdraví osob, které ji využívají.

Ačkoli kvalita je ve skutečnosti spokojenost s dobře odvedenými lékařskými službami, pro každou stranu – poskytovatele a příjemce služby – to znamená něco jiného.

 1. Pro pacienta kvalita zdravotnických služeb znamená efektní zotavení nebo zlepšení zdraví po odchodu z nemocnice.
 2. Pro zaměstnance zařízení zdravotní péče je kvalita chápána jako kompatibilita této služby s aktuálními odbornými znalostmi a dosahování zlepšení zdraví bez negativních účinků.
 3. Pro vedení zařízení kvalita znamená poskytovat služby na dostatečně vysoké úrovni s odpovídajícími náklady.

Jakákoli zdravotní operace provedená u pacienta sestává z několika kroků:

 • příprava soupravy,
 • výkon zdravotních úkonů,
 • likvidace soupravy, nakládání s odpady,
 • dokumentování operace,
 • příprava zařízení a opakovaně používaných nástrojů k dalšímu použití.

Každý z těchto kroků vyžaduje úsilí, zdroje a čas. Výkon operace v různých podmínkách, zejména v naléhavých situacích a v pohotovostních ambulancích s sebou nese vysoké riziko chyby, která může neúmyslně ovlivnit kvalitu operace, a tudíž i kvalitu celkové zdravotní služby.

Všechny z výše uvedených kroků lze zlepšit soupravami připravenými k okamžitému použití, upravenými pro různé operace a lékařská ošetření. Příprava „tradiční“ soupravy zahrnuje kompletaci příslušného množství vybavení, nástrojů, léků a krycího materiálu potřebného k výkonu operace. Avšak soupravy připravené k okamžitému použití šetří čas na přípravu, zejména pokud je určitá operace prováděna urgentně. Sestra nesmí přemýšlet nad tím, kolik věcí musí nachystat a co přesně bude potřeba. Souprava garantuje úplnost materiálů potřebných k provedení operace, kvalitativně i kvantitativně.

Obsah sady vede k tomu, že je postup operace veden jediným možným způsobem, aniž by došlo k vynechání některých činností. Příkladem by mohl být optimální počet šesti gázových tamponů zabalených v soupravě pro katetrizaci močového měchýře, která vyžaduje hodně času k dezinfikování oblasti obklopující uretrální dutinu, pokud se použijí všechny tampony. Vnější obal v podobě pevného blistru (často s několika oddělenými komorami), může sloužit jako nádoba na tekutiny nebo na odpadní materiál, což eliminuje potřebu dalších nádob.

Připravenost k okamžitému použití zrychlí výkon operace, protože se otevírá, pouze jediný sterilní obal, což zároveň velkou měrou sníží množství odpadu, např. u: sterilních tamponů, nástrojů, rukavic, stříkaček, atd. Soupravy jsou kompletovány optimálně pro danou operaci, což znamená, že takový zásah se provádí se stejným množstvím vybavení a krycího materiálu. V praxi, když kompletujeme soupravu sami, to často vede k otevírání více balení, než je třeba (tampony, bavlněné kuličky), jen pro případ, aby nedošly.

Operace vykonávaná s použitím soupravy k okamžitému použití se rychle stala standardem, dovoluje snadné sledování spotřeby materiálů, a tím i počítání nákladů.

Úklid po operaci je velice snadný. Vše, co se použilo, představuje jediný zdravotnický odpad. Protože vše v soupravě je jednorázové, celý materiál míří rovnou do odpadu, aniž by jej bylo třeba roztřídit

Vykonanou operaci lze velmi jednoduše a přesně zdokumentovat díky přibaleným samolepicím štítkům.

Použití jednorázových nástrojů přibalených v soupravě přináší úspory plynoucí z eliminace další opakované sterilizace. Proces sterilizace znamená další náklady: na vodu, elektřinu, dezinfekční prostředky, sterilizační obaly, sterilizační testy a lidské úsilí.

Jednou z hlavních výhod souprav je eliminace negativních dopadů, především prevence infekcí. Kvalita zdravotních služeb, zavedení programu pro prevenci nemocničních infekcí a systematická snaha o prevenci chyb v lékařských postupech, to jsou velmi důležité aspekty. Snižování počtu infekcí je objektivní ukazatel kvality zdravotních služeb a jakákoli infekce, která se objeví, a které bylo možné zabránit, je pochybením instituce poskytují zdravotní služby. Soupravy připravené k okamžitému použití, které jsou „vyrobené na míru“ pro konkrétní operaci, jsou dokonalým nástrojem prevence takových pochybení. Soupravy garantují sterilitu vybavení a materiálů použitých při výkonu operace. Výrobce přebírá odpovědnost za jejich sterilitu, a tím i za kvalitu zdravotnického prostředku.

Používání souprav v praxi bez pochyby zlepšuje práci, zdravotnickému personálu přináší pocit uspokojení, snižuje náklady a vede ke spokojenosti pacienta. Navíc lepší kvalita zdravotní péče vede k vyšší konkurenceschopnosti zdravotnického zařízení na trhu.

Literatura

 1. Ciuruś M., Hygiene procedures in health care facilities, Institute for Health Protection, Warsaw 2009.
 2. Dykowska G., Opolski J., The quality of health care services, self-education package, Warsaw 2001.
 3. Heczko PB Wójkowska-Mach J. (red.), Hospital infections. Handbook for infection control teams, PZWL, Warsaw 2009.
 4. Holub, J., Competitive quality strategy on the medical service market, [in:] Nogalski B., Rybicki J. (red.), Modern management of a health care facility, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 5. Lenartowicz H., Quality management in nursing, CEM, Warsaw 1998.
 6. Maciag A. Kruszewski, K., Topczewska-Tylińska K., Michalak J., The Role of processes, standards and procedures in shaping the quality of health services, Alfa-medica Press, Bielsko-Biala, 2007.
 7. Piątek, A. Improving the quality of nursing care [in] Ksykiewicz-Dorota A. (red.), Fundamentals of organising nursing care, published by Czelej, Lublin 2004.

Zeptejte se na řešení