Operační postup artroskopie kolenního kloubu

image description

Operační sál, který je zvláštním místem v rámci operačního bloku i celé nemocnice, musí splňovat odpovídající podmínky zajišťující bezpečné provedení operačního zákroku, jak pro pacienta, tak pro personál. Na operačním sále by měla být dodržována zpřísněná hygienická pravidla, aby se sál nestal místem, kde může dojít k infekci pacient. V souvislosti s tím se od personálu operačních sálů vyžaduje vysoká sebedisciplína, velké odborné znalosti a odpovídající dovednosti.

Operační bloky stavěné v dnešní době jsou vybaveny klimatizovanými operačními sály a díky tomu není nutné v takovýchto prostorách instalovat radiátory (místo, v němž se usazuje prach a patogenní mikroflóra). Nejsou-li v místnostech okna, je omezen také přístup znečištění z ovzduší (především bakterií a plísní).

V každém operačním bloku by měly být vytvořeny odpovídající podmínky pro bezpečné provádění operačních zákroků, v souladu se zásadami asepticity. Rozvržení místností, které jsou součástí operačního bloku, by mělo zajišťovat rozlišení špinavé, čisté a sterilní zóny a umožňovat pouze jednosměrný pohyb personálu, pacientů a sterilního materiálu. Pro zajištění bezpečnosti provedení zákroku je třeba věnovat pozornost všem jeho jednotlivým fázím, počínaje přípravou materiálu potřebného k zákroku.

Na příkladu procedury artroskopie kolenního kloubu ukazujeme, jak správně zabezpečit pacienta s použitím výrobků obsažených v setu.

Všechny použité prvky jsou součástí operačního setu

ZAHÁJENÍ PROCEDURY

1
Fot. 1 Sterilní operační set Matoset
2_1024x697
Fot. 2 Otevření setu obíhající zdravotní sestrou
Fot. 3 Wyjęcie zawartości przez pielęgniarkę „czystą”
Fot. 3 Vyjmutí obsahu „umytou“ zdravotní sestrou

 

4_1024x711
Fot. 4 Rozložení obsahu setu
Fot. 5 Ułożenie zestawu na stoliku instrumentarialnym
Fot. 5 Umístění setu na pomocný stolek
Fot. 6 Zabezpieczenie przewodów endoskopu
Fot. 6 Zakrytí kabelů endoskopu

 

Fot. 7 Separacja operowanej nogi pacjenta pierwszą warstwą
Fot. 7 Separace operované nohy pacienta první vrstvou
Fot. 8 Separacja operowanej nogi pacjenta drugą warstwą
Fot. 8 Separace operované nohy pacienta druhou vrstvou
Fot. 9, Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca
Fot. 9 Zabezpečení bérce před nasazením návleku

 

Fot. 10 Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca
Fot. 10 Zabezpečení bérce před nasazením návleku
Fot. 11 Zabezpieczenie pokrowca na podudziu pacjenta
Fot. 11 Upevnění návleku na bérci pacienta
Fot. 12 Zakładanie serwety głównej
Fot. 12 Nasazení hlavní roušky

 

Fot. 13. Formowanie worka na płyny
Fot. 13 Formování vaku na tekutiny
Fot. 14 Formowanie worka na płyny
Fot. 14 Formování vaku na tekutiny
Fot. 15 Podłączenie drenu odprowadzającego płyny z worka
Fot. 15 Připojení hadičky odvádějící tekutiny z vaku

 

UKONČENÍ PROCEDURY

Fot. 16 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu
Fot. 16 Zabalení obsahu po skončení zákroku
Fot. 17 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu
Fot. 17 Zabalení obsahu po skončení zákroku

Zeptejte se na řešení