Nové místo – impulz pro změny

Slovo „konec“ není pouze koncem, ale také cílem. V polštině se výraz „konec“ používá spíše jako cíl, a může souviset s uzavřením jedné fáze a zahájením nové, která se liší od současné skutečnosti. Uvažování přímo o konci je tedy novým začátkem, změnou.

Změny se často pojí se strachem a dočasnými obtížemi, na které nejsou lidé připraveni. Potřeba opustit bezpečnou a známou zónu téměř vždy přivodí strach z toho, co bude.

Pokud jsou zdravotní postupy řízeny, změna v této činnosti se zdá jako velmi složitá a bezdůvodná, protože současný výkon operací byl efektivní a mnoho let se nezměnil. Avšak často se stává, že změna přinese mnoho pozitivních důsledků, a tím i zlepšení předchozího stavu velmi pozitivním způsobem.

Dopady změn spojených se zavedením souprav připravených k okamžitému použití a výhody z toho plynoucí probírá:

Emilia Zawadzka

Magistra v oboru ošetřovatelství se specializací na epidemiologické ošetřovatelství – Nemocnice – Dr. Władyslaw Biegański Regional Specialist Hospital in Grudziądz

Monika Cerkaska

MatoNews tazatelka

Monika Cerkaska: Proč jste se rozhodla pracovat se specializovanými soupravami? Je to proto, že jejich používání uleví centrální sterilizační jednotce?

Emilia Zawadzka: Od okamžiku, kdy byla spuštěna CSJ pro 11 operačních sálů, jsme se rozhodli ji používat pouze ke sterilizaci nástrojů. Rozhodli jsme se používat pouze sterilní operační soupravy. Mám na mysli sterilní produkty připravené k okamžitému použití, které v jednom obalu obsahují jak krycí materiál, tak OP-roušky a další součásti potřebné k výkonu konkrétní operace. Tímto způsobem se odpovědnost za sterilitu materiálu přenesla na výrobce, a CSJ se může soustředit pouze na přípravu sterilních chirurgických nástrojů.

Díky tomuto rozhodnutí se také pracovně velmi ulevilo sestrám, od kterých se očekávala příprava souprav krycího materiálu. Vzrostlo nejen pohodlí při práci, ale také to zajistilo větší bezpečnost naši i pacientů. Použití jedné soupravy, speciálně navržené pro danou chirurgickou operaci, eliminuje riziko chyby a tím snižuje riziko komplikací. Navíc čas věnovaný přípravě všech nezbytných materiálů pro operaci je mnohem kratší, což je důležité zejména v situacích záchrany života.

Použití jedné soupravy speciálně navržené pro danou chirurgickou operaci, eliminuje riziko chyby a tím snižuje riziko komplikací.

M.C.: S jakými reakcemi lékařů a sester, přímých uživatelů souprav, jste se setkala při přechodu k soupravám připraveným k okamžitému použití?

E.Z.: Jakákoli změna či zavedení nového způsobu řešení přináší obavy těm, kterých se přímo dotýká. To byl i náš případ. Jak mezi lékaři, tak sestrami se objevily obavy, které ale rychle zmizely, jakmile se soupravami začali pracovat. Všichni jsme zaznamenali zlepšení pracovních podmínek, a dnes si nedokážeme představit návrat do předchozího stavu. Je mnohem jednodušší a bezpečnější otevřít jednu soupravu, než několik produktů ve sterilních obalech. Díky otevírání jednoho obalu jsme snížili možnost kontaminace produktů a pacientů patogenními mikroorganismy. Při velmi rizikových operacích s vysokým rizikem komplikací znamená eliminace chyb pacientovu bezpečnost, která je pro nás to nejdůležitější.

M.C.: Které prvky soupravy jsou pro Vás nejdůležitější?

E.Z.: Především souprava musí být kompletní, ale nesmí obsahovat přehnané množství komponentů. Nepoužité prvky tvoří odpad, za který musíte bohužel zaplatit. Proto jsou nejdůležitější základní prvky, které lze v případě potřeby doplnit sterilním materiálem. V případě nutnosti práce pod časovým tlakem, je důležité, aby souprava obsahovala vše potřebné k výkonu operace. 

Důležitou výhodou souprav je skutečnost, že daným způsobem uspořádání jednotlivých prvků lze docílit přesný sled činností, např. nejprve zakrýt stolek na nástroje – OP-oblast je dezinfikována a zajištěna správným způsobem. To jsou činnosti, které vždy následují jedna po druhé, a pořadí, ve kterém se objeví, má velký dopad na bezpečnost celé operace.

M.C.: A co lidský faktor? Nevyvolává používání zdravotnických prostředků v této podobě vzdor?

E.Z.: Operace musí proběhnout bezpečným způsobem a veškeré návyky musí především zajistit bezpečnost. Nevidím žádný střet zájmů.

Co se týče bezpečnosti, je nutné myslet na legální bezpečnost, pro případy, kdy pacient vznese proti nemocnici žalobu (u zdravotních incidentů). Povědomí pacientů roste, záležitosti mezi pacientem a nemocnicí se rychle dostávají do médií a každý pacientem vyhraný proces přinese další žalobu. Proto je důležité mít důkazy, že všechny postupy při léčbě pacienta byly provedeny bezpečně. V takovém případě jsou důkazem zdravotní záznamy, které jsou usnadněny TAG štítky, tj. samolepkami, které lze upevnit na pacientovu zdravotní složku a dokumentaci z operačního sálu.

M.C.: Které argumenty si myslíte, že vyzdvihuje ředitel nemocnice?

E.Z.: Jsem si jistá, že epidemiologickou bezpečnost a náklady. Snížení nákladů a samozřejmě cena soupravy jsou velmi důležité, a pro ředitele/manažera je to také transparentnost nákladů. Cena soupravy se rovná skutečným nákladům oddělení za provedenou operaci. Mluvíme o jednoduchém poměru: počet souprav se rovná počtu provedených operací. V takovém případě eliminujeme takzvané skryté náklady a omezíme možnost manipulace s náklady u jednotlivých operací.

M.C.: Ekonomický aspekt je velmi silný argument. Co ergonomie práce na oddělení? Mění se?

E.Z.: Samozřejmě. Mezi personálem je cítit velká úleva. Pracovní zatížení sester je velmi vysoké a v situaci, kdy používáme soupravy připravené k okamžitému použití, se veškerá energie zaměřuje na pacienta.

Navíc použití souprav zefektivní logistiku v nemocnici. Produkty jsou převáženy snáze a bezpečněji.

M.C.: Moc děkuji za Váš čas.

Dr. Władyslaw Biegański Regional Specialist Hospital in Grudziądz má 40 oddělení s 1 050 lůžky a 53 specializovaných ambulantních klinik. Moderní operační oddělení má 11 operačních sálů podporovaných centrální sterilizační jednotkou (CSJ). Díky změně přístupu v nákupu produktů došlo k zefektivnění fungování CSJ nemocnice a začaly se více využívat sterilní operační soupravy připravené k okamžitému použití, nemocnice přešla od opakovaně použitelných produktů k jednorázovým.

V rámci evropského Fondu pro regionální rozvoj nemocnice také získala zdroje na nákup nových ambulancí s vybavením, na výstavbu jednoho z nejmodernějších heliportů v Polsku a na širokou řadu zdravotního vybavení, které se používá při léčbě pacientů na nové klinice.

Použití velkých operačních souprav na operačním sále nemocnice Nicolaus Copernicus Provincial Specialist Hospital v Łódź probíráme s:

Sylwia Dąbrowska

Zástupce vedoucího operačního sálu pro ošetřovatelství – Nicolaus Copernicus Provincial Specialist Hospital in Łódź

Monika Cerkaska

MatoNews tazatelka

Monika Cerkaska.: Co Vás přimělo začít pracovat se soupravami připravenými k použití?

Sylwia Dąbrowska: Rozhodnutí o zavedení standardního používání jednorázových souprav na operačním sále naštěstí proběhlo současně s renovací operačního sálu. Ještě před renovací jsme na operačním sále měli sterilizační jednotku, kde byly navíc také soupravy připravených nesterilních materiálů tak, aby mohly být v dalším kroku sterilizovány. Po renovaci operačního sálu byla sterilizační jednotka uzavřena a dnes má nemocnice pouze vydávací a přijímací místo řešící logistiku nástrojů a nemocničních oděvů. Díky tomuto rozhodnutí, jsme začali používat jednorázové produkty, jako jsou chirurgické roušky, pláště a operační soupravy.

Renovace současně zmenšila velikost úložného prostoru, který jsme měli. Na základě toho nemůžeme udržovat příliš velkou zásobu nesterilních produktů, které vždy zaberou mnoho místa. Dnes používáme velké množství implantátů a ty zabírají na operačním sále opravdu hodně místa. Krycí materiály se skladují mimo operační sál, a proto je snazší a bezpečnější je používat jako předem připravenou soupravu. Zmenšením úložného roste prostor pro pacienty. A to se samozřejmě pojí i s penězi.

K otevření soupravy stačí jeden pohyb, jedna souprava navržená pro danou operaci a jeden štítek, který umožní přenos informací do záznamů, což šetří čas věnovaný přípravě operace. To zdravotnickému personálu dovolí soustředit se na práci kolem pacienta.

3

M.C.: Zmínila jste bezpečnost. Pravděpodobně se jedná o pro nemocnici ten nejdůležitější důvod, proč jste se rozhodli pracovat s produkty připravenými k okamžitému použití?

S.D.: Samozřejmě, a to platí pro nemocnici jako celek. Pro ředitele se jedná o velmi silný argument  – protože odpovědnost za sterilitu leží na výrobci – i pro celý epidemiologický personál – používání souprav snižuje počet infekcí ohrožujících pacienta v nemocnici. Také je velmi důležitý pro nás, zdravotnický personál. Bezpečnější je otevřít jeden obal než otvírat jednotlivé obaly produktů potřebných k výkonu operace. Vyjímatelná část štítku je také velmi bezpečný prvek. Abychom eliminovali chyby, ke kterým může dojít při přepisu údajů do záznamů, je v tomto případě přenesena pouze jedna samolepka s kódem produktu a datem exspirace. Kód produktu zcela identifikuje obsah balení a není zapotřebí podrobnější štítek. Při velkém množství použitého materiálu a také s omezeným místem v záznamech je velikost štítku adekvátní.

Další výhodou používání souprav je zvýšení pracovního komfortu. K otevření soupravy stačí jeden pohyb, pro danou operaci stačí jedna souprava a jeden štítek, který umožní rychlý přenos informací do záznamů, což šetří čas věnovaný přípravě operace. To celé dovolí zdravotnickému personálu soustředit se na práci kolem pacienta. To je důležité zejména v situaci, kdy jsou v pohotovosti například tři operační sály a sester je přesně tolik, aby zajistily fungování práce na oddělení. Používání finálního produktu dovolí bezproblémovou práci celé operační jednotce, která má službu. Samozřejmě, že komfort z používání souprav zažíváme nejen v naléhavých situacích, ale i při naší každodenní práci. Minimalizujeme dobu trvání operace, což vede k jednotlivým úsporám, tj.: nižší spotřebě energie a klimatizace, kratší anestezii, kratší práci chirurga, anesteziologa a sester. Minimalizování času věnovaného přípravě operace, v kombinaci s efektivní týmovou prací, urychluje a zlevňuje výkon operace.

M.C.: Stále mluvíme o nákladech, ale objevuje se ještě další otázka. Chápu správně, že práce se soupravami zvyšuje také efektivitu operačního sálu?

S.D.: Rozhodně ano. Vedle zmíněných souprav přispívají k větší efektivitě také velmi kvalitní dezinfekční přípravky, které umožní velmi rychlou výměnu pacientů na operačním sále. Podívám-li se na naši nemocnici, mohu říct, že až donedávna jsme prováděli čtyři operace denně, např. strumektomii. Dnes můžeme vykonat pět operací a stále máme časovou rezervu. To ukazuje efektivitu a sladění týmu, stejně jako kratší dobu věnovanou přípravě operace. To je nejvíce znát při analýze produktivity operačního týmu za měsíc či rok.

M.C.: Přesto ještě jedna otázka k odpadu. Můžeme předpokládat, že se snížilo jeho množství?

S.D.: Přijde na to. Obecně množství zdravotnického odpadu z operačních sálů roste. To se děje ve všech zdravotnických zařízeních, které používají jednorázové produkty, jako jsou OP-roušky, zdravotnické prostředky, pláště atd. Avšak množství odpadu v případě jednotlivě balených produktů používaných během ošetření určitě klesá a omezuje se na několik, a ne jak tomu bylo dříve na tucet nebo několik tuctů.

M.C.: Takže, jak se změnily náklady na operaci po zavedení jednorázových souprav připravených k okamžitému použití?

S.D.: Nepochybuji, že toto řešení je pro nemocnici mnohem výhodnější, protože máme finální a pro naše potřeby upravené soupravy, které jsou sterilní a dodané vcelku. Kompletace komponent v nemocnici by u nás znamenalo další pracovní pozici, a to znamená navýšení nákladů na operaci. Nejlepší a nejpokročilejší řešení jsou soupravy specializované na konkrétní zdravotnický postup. To snižuje nejen množství krycího materiálu, který jsme použili, ale v soupravách můžete najít také OP-roušky, Mayo kryt stolu, kryty pro zařízení a kabely, organizéry pro vybavení používané během operace – velmi užitečná a práci organizující věc, tj. celou zásobu sterilního materiálu. V takovém případě jsou náklady na danou operaci konečné a velmi čitelné. Počet vykonaných operací se rovná počtu použitých souprav.

M.C.: Velice děkuji za Váš čas.

Nicolaus Copernicus Provincial Specialist Hospital in Łódź má ve své  struktuře: Specializovanou nemocnici, regionální onkologické středisko, pediatrické středisko Dr. Janusze Korczaka, skupinu klinik a specializovaných klinik, stejně jako diagnostické oddělení.

Největším úspěchem pro nemocnici bylo vytvoření střediska pro transplantaci kostní dřeně, které řídí specializovaný tým zkušených vědců a technického personálu, a vytvoření pohotovostního oddělení nemocnice s heliportem, který tvoří funkční jednotku zaručující rychlou záchranu v život ohrožujících situacích. Významným úspěchem byla modernizace regionálního onkologického střediska.

Aktuálně nemocnice zajišťuje komplexní diagnózu a léčbu na nejvyšší úrovni, čímž zajišťuje podmínky pro rychlejší zotavení pacientů.

V nemocnici existuje také 12 sdružení a nadací, které podporují mimo jiné pacienty s rakovinou, leukémií, hemofilií, revmatickými chorobami, po transplantaci srdce, a mnoho dalších.

 

Zeptejte se na řešení