Matoset – naše řešení pro komfortní péči

Nemocniční infekce představují závažný problém současného zdravotnictví, jelikož často znamenají neúspěch při léčbě a vznik komplikací. Nejčastějšími problémy souvisejícími s infekcemi jsou nedodržení zásad asepse v místě provádění zdravotnického zákroku, příliš pozdní zjištění infekce nebo její nesprávná léčba. Pro nemocnici to znamená, že všechny výše uvedené etapy – prevence, diagnostika a léčba – musí být zvládnuty správně.

Stále více nemocnic usiluje o získání certifikátu ISO, což vyžaduje, aby byly pro všechny etapy léčby pacienta zpracovány postupy, jejichž dodržování přispěje ke snižování počtu infekcí. Také míra informovanosti zdravotnického personálu v oblasti této problematiky se z roku na rok zvyšuje.

Téma nemocničních infekcí představuje výzvu také pro výrobce zdravotnických výrobků využívaných při provádění jednotlivých úkonů ve zdravotnických zařízeních.

Řešením potřeb souvisejících s prevencí infekcí při zdravotnických úkonech jsou výrobky Matoset , v nichž se snoubí funkčnost a úspornost díky cílenému kombinování obvazového materiálu. Jednodušeji řečeno, složení jednotlivého Matosetu je přizpůsobeno konkrétnímu zdravotnickému úkonu a jeho jednotlivé součásti jsou rozmístěny způsobem, který určuje pořadí prováděných činností v souladu se zásadami asepse. Uspořádané rozmístění a promyšlené složení zaručují bezpečnost, pohodlí při práci a úsporu času.

O použití zákrokových setů hovoří:

Monika Cerkaska – produktová manažerka TZMO SA

Katarzyna Mośová – magistra ošetřovatelství se specializací na epidemiologické ošetřovatelství

M.C. Kateřino, ve kterých situacích se využití sterilních balíčků nebo setů Matoset osvědčilo nejlépe?

K. M. V naší každodenní praxi využíváme Matosety hlavně na zákrokových sálcích, kde provádíme drobné zdravotnické zákroky, například odstranění stehů nebo převazy. Při použití sterilního setu mohu mít jistotu, že mám připravený veškerý potřebný materiál a jsem schopná provést drobný zákrok během několika okamžiků. Hotové sterilní sety jsou nenahraditelné u lůžka nemocného, pokud není možné pacienta převézt k provedení zákroku na sálku.

M.C. A co v situacích, kdy je potřeba provést převaz v domácnosti nemocného?

K. M. To jste uhodila hřebíček na hlavičku. Zdravotní sestra zajišťující domácí péči určitě ocení pracovní komfort, který poskytuje použití hotových setů. Vždy si může být jistá, že má připraven veškerý potřebný materiál, a navíc pacient získává pocit individuálního přístupu a záruky bezpečnosti, když vidí, že je daný set určen speciálně pro něj.

M.C. Je to tedy tak, že hotové sety výrazně usnadňují práci?

K. M. Ano, je to mnohem pohodlnější, jelikož zákrok lze provést efektivněji, ale především je práce mnohem bezpečnější. Pořadí rozmístění jednotlivých součástí určuje činnosti, které je třeba provést. Díky tomu nezapomeneme například na rukavice, které jsou nejčastěji umístěny úplně nahoře, a teprve po jejich nasazení můžeme pracovat s dalšími sterilními součástmi setu. Takovýto postup minimalizuje riziko infekce, což je nejdůležitější jak pro nás, tak pro pacienta. Dokumentace postupu je usnadněna díky samolepícím štítkům s informacemi o výrobku, který vlepíme do dokumentace nemocného.

M.C. Plyne z toho, že sety zaručují zachování asepse bez ohledu na místo, kde zákrok provádíme?

K. M. Ano. Ne vždy se pacient nachází v místě, kde je možný například bezpečný převaz. Matosety nám to umožňují a navíc zkracují dobu přípravy na zákrok a usnadňují organizaci práce.

M.C. Nakonec se ještě musím zeptat – co s náklady?

K. M. Při použití kompletních setů určených pro konkrétní úkon není nutno otevírat mnoho jednotlivých obalů, což má přímý dopad do nákladů spojených se zákrokem. Otevíráme-li pokaždé několik obalů, zvyšuje se riziko infekce sterilního materiálu. Kromě toho je při použití setu celý obsah účelně spotřebován. Racionální využití obvazového materiálu jistě snižuje náklady na jeho nákup. Navíc kompletace obvazového materiálu pro zákrok časově nezatěžuje zdravotnický personál. V rámci shrnutí bych ráda řekla ještě několik slov o setech pro cévkování a setech pro dezinfekci operačního pole, které nacházejí využití na akutních odděleních, ale samozřejmě nejen tam. V situacích, kdy jde o čas, nejsme vždy schopní plně dodržet zásady asepse, což může – jak je známo – mít za důsledek komplikace a být příčinou prodloužení hospitalizace. Pacient, který je přijat v situaci ohrožení života, vyžaduje provedení mnoha úkonů současně. Riziko infekce pacienta při záchraně života je vyšší než při provádění plánovaných zákroků. Proto používání hotových Matosetů, například setu pro cévkování, usnadňuje dodržení zásad asepse. Set, který obsahuje všechny potřebné součásti, včetně katétru odpovídající velikosti, umožňuje omezit nepotřebné činnosti na minimum. Podobně je tomu v případě setu pro dezinfekci operačního pole, který má své opodstatnění a nachází plné využití při provádění zdravotnických úkonů v situaci ohrožení života. V případě resuscitace často vzniká potřeba aplikovat endovaskulární elektrodu nebo napíchnout podklíčkovou žílu. Máme-li po ruce hotový set pro dezinfekci, můžeme zajistit řádnou přípravu pacienta k takovýmto úkonům v krátkém čase. Je důležité, abychom pacienta při jeho záchraně nevystavovali dalšímu riziku, které může vést přes zdařilou resuscitaci k nežádoucím infekcím. Pacient sice bude zachráněn, za to mu však „přihrajeme” infekci a jeho pobyt v nemocnici se prodlouží. Stav ohrožení ustoupí, pacient však bude vyžadovat léčbu z důvodu komplikací vzniklých v důsledku nedodržení základních zásad asepse, což nám Matosety usnadňují.

M.C. Děkuji mnohokrát za rozhovor.

Zeptejte se na řešení