Soupravy na míru – řešení pro úspory v nemocnicích

Caroline Burger

Leiderdorp Hospital, Nizozemí

Úspora času, kontrola nákladů a pozornost věnovaná kvalitě péče – jsou pro manažery hlavní prvky při hodnocení procesů v nemocnicích. Jedním z těchto procesů je hodnocení obvazového materiálu. Řešení, které používá nemocnice v Leiderdorpu v Nizozemí, jsou takzvaně „na zakázku“ vytvořené soupravy určené pro sterilní výkony. V nemocnici běží tento systém již mnoho let.

Jedním z prvků pro zlepšení efektivity práce při operacích je používání „na zakázku vyrobených“ souprav pro sterilní operace, které obsahují všechny jednorázové materiály potřebné při provádění operace, zejména: operační roušky, pláště, absorpční produkty a skalpel. Někdy se stává, že speciální operace je nutné doplnit také dalšími produkty.

Použití operační soupravy má mnoho výhod.

  • Použití operačních souprav může přispět ke standardizování způsobu práce během operace. Víceoborový tým (zdravotní specialisté, oddělení nákupu, logistiky a produktový specialista výrobce) určí optimální skladbu soupravy. Pokud se operační postup standardizuje, je lehčí koordinovat plánování využití produktů na operačním sále. Tímto způsobem může nemocnice účinně spravovat zásoby, sledovat spotřebu (která musí být srovnatelná s množstvím provedených operací) a tím snižovat náklady.
  • Používání operačních souprav může zjednodušit práci chirurgického týmu. To je důležité z bezpečnostních důvodů, zejména na pohotovosti, kde se počítá každá minuta, a úspora času dokáže rozhodnout o pacientově životě. Také je důležité z ekonomických důvodů: možnost provádět operace v kratším čase znamená, že lze operační sál využívat efektivněji.
  • Správa samostatných sterilních komponent potřebných k provedení operace vyžaduje velké množství práce. Nejde jen o čas a úsilí spojené s jejich výběrem a přípravou k operaci, ale většina práce souvisí s udržováním zásob, které jsou nezbytné pro hladký provoz nemocnice. Logistika spojená se správou samostatných sterilních komponent je mnohem komplikovanější než logistický proces spojený se správou sterilních operačních souprav připravených k použití. Zjednodušení tohoto procesu zvýší epidemiologickou bezpečnost a zároveň sníží náklady.
  • Důležitým aspektem při zvážení zavedení sterilních operačních souprav je jejich cena. Dodavatel operační soupravy může – díky rozsahu dodávku –  snížit nákupní cenu jednotlivých komponent. Následně musí být cena, za kterou nemocnice kupuje komponenty ze samostatného zdroje nižší než celková cena zakoupených komponent od více dodavatelů.
  • Implementace operačních souprav může snížit i náklady spojené s likvidací obalů, v případě používání jednotlivých komponent.

Na závěr, operační soupravy zjednodušují všechny fáze logistiky spojené s dodávkou materiálu na operační sál a umožňují sledovat jejich spotřebu, což  následně vede ke snížení nákladů.

Sestra asistující u operací v nemocnici v Leiderdorpu:

Nedokáži si představit svou práci bez operačních souprav. Dřívější příprava na operaci byla velmi časově náročná. Museli jsme zajistit kompletní sterilizaci všech produktů, zkontrolovat je a jeden po druhém otevřít. Operační soupravy, které používáme nyní, jsou připravené „na míru“ našim potřebám. Ušetřený čas můžeme věnovat pacientovi nebo provést další operace. Důležitou výhodou je stabilní kvalita jednorázových materiálů. Používáme jednorázové roušky, čímž eliminujeme problém prachu v operačním prostředí. Aktuálně používáme šest různých operačních souprav, např.: pro chirurgické operace, pro operace hlavy, krku a končetin. Použití těchto specializovaných souprav přináší mně i mým kolegům pouze výhody.

Manažer operačních sálů, který zavádí systém operačních souprav na míru v nemocnici v Leiderdorpu:

Jako manažer vždy hledám způsoby, jak snížit náklady a zvýšit produktivitu. Analyzovali jsme náklady na použití operačních souprav a došli k závěru, že čas získaný na operačním sále se přímo převádí do finančních přínosů. Navíc ušetříme, protože cena za soupravu je nižší a máme menší zásoby. Nejednáme ukvapeně, před nákupem sestavíme skupinu odborníků, aby vytvořili soubor operačních souprav pro širokou škálu použití. Tento tým vytvoří společně s dodavatelem několik typů operačních souprav. Ty jsou otestovány a následně upraveny podle našich požadavků a potřeb. Standardizace práce všech odborníků byla nutná k tomu, abychom zajistili efektivní používání a široké využití souprav. Za toto společné úsilí jsme maximálně odměněni. Produktivita na operačním sále vzrostla a soupravy se používají k naší plné spokojenosti.

Zeptejte se na řešení