Případová studie – léčba popálenin pomocí Medisorb

Léčba popálenin II. stupně A/B

datum nehody: 12/09/2012

konec léčby: 11/10/2012

 1. Pacient z neznámých příčin nevyhledal pomoc ihned po nehodě. Takto vypadala rána 3 dny po nehodě – 15. 9. 2012 – velikost rány 65 mm x 50 mm.

 2. 4 dny po nehodě šel pacient k lékaři (16. 9. 2012), který aplikoval antibiotickou mast a obvázal ránu viskózovým obvazem Matovis. Obvaz pacient nosil 12 hodin. Během následujících osmi dnů byla rána ponechána bez jakékoli ochrany.
 3. Vzhled rány po 12 dnech od nehody – 24/09/2012.

   

 4. 13 dní po nehodě bylo zahájeno odborné ošetření pomocí speciálních obvazů Medisorb. Dne 25. 9. 2012 večer byla na ránu nanesena 1 tuba Medisorb G a rána byla zajištěna sekundárním obvazem Medisorb F. Obvaz byl ponechán na ráně po dobu 48 hodin. Nekróza byla hydratovaná a pacient začal cítit brnění v ráně.
 5. 15 dní po nehodě – 27. 9. 2012 byl obvaz odstraněn a na ránu byl aplikován Medisorb P. Okraje byly překryty přídavným obvazem Medisorb F, aby se pacient mohl volně sprchovat.

 6. Po 7 dnech od aplikace – 04/10/2012 – byl obvaz Medisorb P odstraněn. Vzhled rány.

 7. 10. 4. 2012 – pacient si na ránu znovu aplikoval Medisorb P, a to na dalších 7 dní. Poznámka: V tomto případě by stačil i Medisorb F.

 8. 10. 11. 2012 – odstranění obvazu Medisorb P.

 9. 10. 10. 2012 byl na ránu aplikován obvaz Medisorb F, který chránil jemnou tkáň před třením. Obvaz byl odstraněn po 7 dnech a již nebyl použit žádný další obvaz.

 10. 17/12/2012 – vzhled místa, kde se rána nacházela.

Závěry:

Popáleniny II. stupně a / b – velikost rány 65 mm x 50 mm. Prvních 12 dní po nehodě byla rána zajištěna pouze obvazem a jednou byla aplikována antibiotická mast. Po těchto 12 dnech nedošlo k žádnému účinku léčby. Rána byla pokryta nekrózou.

Léčba obvazy začala 13 dnů po nehodě. Nejprve byl použit hydrogel Medisorb G a filmový obvaz Medisorb F. Obvaz Medisorb G měl rozpustit nekrotický strup a zahájit proces hojení rány. Medisorb F byl pouze krycím obvazem pro hydrogel Medisorb F. Již hydratovaná nekrotická tkáň byla ošetřena absorpčním obvazem Medisorb P, který měl absorbovat rozpuštěnou nekrotickou tkáň. Po 7 dnech aplikace přípravku Medisorb P byla rána již ve fázi epitelizace. Nakonec byl aplikován Medisorb F  – pro ochranu jemných tkání.

Celá léčba specializovanými obvazy trvala 23 dní – ale hlavní průlom v hojení ran byl patrný již po 9 dnech od první aplikace.

K ošetření byly použity následující speciální obvazy:

Cena aplikovaných obvazů je přibližně 40 PLN.

Viditelné účinky léčby speciálními obvazy se dostavily po 9 dnech od jejich aplikace. Po 3 měsících od nehody už nebyly známky zranění patrné. Pacient  na nehodu zapomněl.

Zeptejte se na řešení