Popáleniny a jizvy

Příčiny vzniku

Popáleniny vznikají v důsledku působení vysokých teplot, žíravých chemikálií nebo elektrického proudu. K nejčastějším činitelům způsobujícím popáleniny patří tepelná energie, jejímž zdrojem může být vroucí voda, vodní pára, horké tekuté nebo polotekuté látky, jako jsou tuky nebo parafín, popáleniny mohou být způsobeny také domácími elektrospotřebiči.

Při popáleninách způsobených elektrickým proudem je hlavním činitelem způsobujícím poškození průchod elektrického proudu o vysokém napětí tkáněmi, což je provázeno zvýšením jejich teploty. Chemické popáleniny jsou obvykle způsobeny působením běžných kyselin nebo zásad. Bez ohledu na zdroj představují popáleniny specifický typ úrazu a mohou se stát příčinou závažných komplikací v životě pacienta.

Rizikové skupiny

S rizikem vzniku popálenin je třeba počítat u každého, nejohroženější však jsou:

 • děti ve věku od 2 do 4 let
 • dospělí pracující v rizikových podmínkách (horníci, hutníci, hasiči, svářeči apod.)

Příznaky

Hlavním faktorem, který určuje typ popáleniny, je její hloubka, podle níž rozlišujeme následující typy popálenin:

 • stupeň I – popálení se týká výhradně povrchových vrstev pokožky. Hlavními příznaky poškození jsou zarudnutí (jasně červené) a bolestivost. Rána se obvykle hojí bez komplikací a nezanechává jizvu.
 • stupeň IIa – popálení se týká téměř celé vrstvy pokožky a povrchových vrstev škáry. Rány jsou obvykle jasně červené, silně bolestivé, charakteristickým znakem jsou puchýře. Popáleniny stupně IIA mohou zanechávat menší barevné změny a občas dokonce jizvy.
 • stupeň IIb – poškození se týká pokožky a hlubokých vrstev škáry. Při popáleninách tohoto typu se objevuje epidermální a dermální nekróza. Rány jsou velmi bolestivé, bez puchýřů, jejich zbarvení je bledé nebo narůžovělé, šedavé, cihlové a dokonce černé. Při nepříznivém vývoji mohou tyto popáleniny zanechávat hypertrofické jizvy.
 • stupeň III – popáleniny v celé tloušťce škáry. Rány mají obvykle hnědo-šedé, hnědé, bledě žluté nebo červené zbarvení.
 • stupeň IV – popáleniny v celé tloušťce kůže, při nichž dochází k poškození tkání nacházejících se pod podkožím – svalů, šlach, kostí, kloubů.

Umístění

Popáleniny vznikají na místech, kde tělo přichází do kontaktu se zdroji tepla.

oparzenia2

Nejčastěji k nim dochází na:

 • trupu
 • horních končetinách
 • dolních končetinách

Kam se obrátit

Popáleniny I. stupně

Lze léčit v domácí péči, pokud však proces uzdravování nepostupuje, nebo se vyskytnou komplikace, je třeba se obrátit na praktického lékaře.

Popáleniny II. a III. stupně

Aplikujeme co nejrychleji hydrogelové krytí, např. Medisorb G a neprodleně vyhledáme lékaře nebo přivoláme záchrannou službu.

Popáleniny IV. stupně

Neprodleně kontaktujeme záchrannou službu nebo nejbližší nemocnici.

Léčba

V závislosti na stupni popálenin probíhá léčba odlišně.

Popáleniny I. stupně – postihují výhradně pokožku. Popálené místo je zarudlé, lehce oteklé a suché. Zasažené místo silně pálí. Rychlé poskytnutí první pomoci s použitím hydrogelového obvazu Medisorb G napomáhá rychlému hojení.

Popáleniny II. stupně – zasahuje škáru. Charakterizují se zarudnutím, na jejich povrchu vznikají puchýře, které se plní tkáňovým mokem. Popáleniny II. stupně jsou velmi bolestivé. Podobně jako u popálenin I. stupně, podporuje rychlé poskytnutí první pomoci s použitím hydrogelového obvazu, např. Medisorb G , rychlé zahojení. Pokud je popálenina rozsáhlá, vyžaduje nemocniční léčbu.

Popáleniny III. a IV. stupně – postihují podkožní tkáně. Poškozena může být vazivová tkáň, cévy, svaly a nervstvo. Pokožka může mít voskový vzhled, její zbarvení je bělavé nebo může být zuhelnatělá. Postižený nemusí cítit bolest v důsledku poškození nervových zakončení. Tento druh popálenin vyžaduje neprodleně specializovanou lékařskou pomoc, někdy dokonce transplantaci kůže nebo rekonvalescenci v hyperbarické komoře.

Častou komplikací popálenin po jejich zahojení přestavuje tvorba hypertrofických jizev a vznik kloubních kontraktur. Při jejich dlouhotrvající rekonvalescenci je vhodné použít tlakovou terapii, tedy rehabilitaci jizev pomocí kompresních výrobků, např. Codopress® ve spojení se silikonovými obvazy Codosil® ADHESIVE.

Prevence

Z dosud dostupných statistik vyplývá, že ročně různé typy popálenin postihují cca 1 % naší populace. Popáleniny velmi často souvisejí s pracovní činností postiženého, ale také s jeho věkem. Zhruba 50-80 % postižených představují děti ve věku od 2 do 4 let.

Prevence popálenin spočívá především v takovém uspořádání domácnosti, aby se zde malý člověk mohl cítit bezpečně:

 • Nikdy nenechávejte malé děti doma samotné.
 • Nepokládejte na stůl horké nápoje, polévky nebo nádoby vytažené přímo z trouby.
 • Na stolech v domácnostech, kde bydlí malé dětí – zejména ty, které se plazí, by neměly být ubrusy – batole může zatáhnout za ubrus a stáhnout tak na sebe vše, co se na něm nachází.
 • Nenechávejte zapnutou žehličku v místnosti, v níž se nachází dítě; i vypnutá žehlička musí chladnout mimo dosah dítěte.
 • Při vaření se snažte dělat vše na hořácích umístěných u stěny, které se nacházejí dál od dítěte; Můžete také použít zvláštní kryty, které znemožňují dítěti dotknout se horkého hrnce nebo jej na sebe svrhnout.
 • Majitelé keramických desek nesmějí zapomínat, že při vypnuté desce dítě nevnímá žádné známky nebezpečí, a dotkne-li se jí před jejím úplným vychladnutím, může dojít k závažné popálenině.

Rodiče, nenechávejte Vaše nejmenší bez dohledu!

Zeptejte se na řešení