Naše webové stránky využívají tzv.“cookies” soubory ke zlepšení služeb a pro sestavení statistiky o návštěvnosti. Užíváním služby souhlasíte s politikou cookies.
Více
Rozumím

Aplikace krytí z alginátu vápenatého Medisorb A

Ke stažení:

Před ošetřením rány si připravíme Medisorb A a krycí obvaz pro jeho vnější zajištění, např. Medisorb F nebo Medisorb P. Je třeba zvolit takovou velikost krycího obvazu, aby byla celá rána překryta.

 1. Před aplikací obvazu si navlékneme rukavice, opláchneme ránu fyziologickým roztokem a osušíme pokožku v okolí rány.
 2. Při vložení obvazu do rány dbáme na to, aby krytí zcela nevyplňovalo její prostor, zvětší totiž objem.
2medisorba
 1. Přiložíme Medisorb A přímo na ránu nebo jej vložíme do rány.
 2. Následně je třeba překrýt ránu krycím obvazem, např. Medisorb F, který je průhledný a umožňuje sledování rány.
3medisorba Rozhodneme-li se pro Medisorb F:

 1. Odstraníme ochranný papír (bílý) ze středové spodní části obvazu, uchopíme papírové okraje a umístíme obvaz na pokožku.
 2. Odstraníme ochranný papír (bílý) z okrajů a přilepíme zbývající část obvazu. Lehce přitlačíme okraje obvazu k pokožce.
 3. Odstraníme svrchní umělohmotný kryt zatažením za záložky ve směru znázorněném zelenými šipkami.
4medisorba POZNÁMKY:

 1. V případě bércových vředů může být Medisorb A používán ve spojení s kompresivní terapií, pokud byla lékařem naordinována.
 2. Na neinfikovaných ranách může být obvaz ponechán maximálně 7 dnů.
5medisorba
 1. Na infikované rány se smí použít výhradně na základě rozhodnutí lékaře a pod jeho kontrolou.
 2. Převaz je třeba provést v okamžiku, kdy se povrch Medisorb A zcela změní v gel. Interval mezi převazy závisí zcela na stavu rány.
6medisorba
 1. Medisorb A lze snadno a bezbolestně odstranit bez narušení procesu hojení rány. Nejprve odstraníme vnější krytí, následně s použitím sterilní pinzety vyjmeme Medisorb A z rány a nakonec zbavíme ránu zbytků gelu vypláchnutím fyziologickým roztokem.
7medisorba

 

Stáhnout návod v PDF.

Naše řešení