Naše webové stránky využívají tzv.“cookies” soubory ke zlepšení služeb a pro sestavení statistiky o návštěvnosti. Užíváním služby souhlasíte s politikou cookies.
Více
Rozumím

Politika ochrany soukromí

Druhy informací, které společnost TZMO shromažďuje, a způsoby jejich využívání

Používání celosvětového internetového servisu kapitálové skupiny TZMO je anonymní – uživatel využívá servis bez uvedení svých osobních údajů.

Ve zvláštních případech je však nutné osobní údaje uživatelů poskytnout.

Druhy informací: jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo identifikátor, vzdělání a profesní zkušenosti, datum narození, telefonní číslo.

Navíc může uživatel poskytnout informace o produktech, které jej zajímají, a další informace související s jeho životním stylem.

Způsoby využívání informací společností TZMO

TZMO získává osobní údaje uživatelů internetového servisu za účelem poskytování informací o produktech, službách a promo akcích, provádění průzkumů trhu nebo průzkumů spokojenosti zákazníků, vedení korespondence, poskytování služeb předplatného nebo v situaci, kdy je to nutné pro správné fungování aplikací, a také pro účely marketingových aktivit provozovaných kapitálovou skupinou TZMO nebo nezávislým subjektem na objednávku TZMO. Osobní údaje jsou shromažďovány také za účelem rozvíjení obchodní spolupráce se smluvními partnery a za účelem zasílání bezplatných vzorků produktů. Dále uživatelé poskytují své osobní údaje, pokud se ucházejí o zaměstnání v kapitálové skupině TZMO.

V některých případech mohou být u konkrétních internetových služeb kapitálové skupiny TZMO uvedeny jiné informace týkající se způsobu využití servisu a procedur nakládání s informacemi, které jsou v rámci nich poskytovány.

Cookies

Internetový servis TZMO shromažďuje informace s použitím mechanismu tzv. „cookies”. Jedná se o malé soubory obsahující informace o preferencích uživatele, které může uživatel kdykoliv odstranit nebo jejich tvorbu zablokovat s použitím odpovídajících mechanismů integrovaných v každém internetovém prohlížeči.

Cookies využíváme k tomu, aby uživatel mohl personalizovat vzhled WWW servisu a také pro zvyšování užitečnosti servisu. Cookies nejsou spojeny s žádnými osobními údaji uživatele.

Prezentace produktů

Usilujeme o to, aby výrobky prezentované v rámci servisu byly neustále dostupné k prodeji, ačkoliv připouštíme možnost jejich krátkodobé nedostupnosti. Vyhrazujeme si možnost změn v technických parametrech a vzorech vybraných produktů, které nezpůsobí snížení kvality a významně neovlivní vzhled a funkci daného prvku.

Důvěrnost informací

Společnosti kapitálové skupiny TZMO neposkytují osobní údaje svých klientů žádným neoprávněným třetím osobám – využívají je výhradně pro vlastní marketingové účely v rámci kapitálové skupiny TZMO. Tyto údaje sdílíme pouze s poskytovateli služeb, které jsme pověřili poskytováním služeb naším jménem, ale neopravňujeme je k využívání nebo zpřístupňování jakýchkoliv údajů, s výjimkou situací, kdy je to nutné pro realizací námi objednaných služeb nebo kdy to vyžadují právní předpisy. Informace o uživatelích můžeme poskytovat v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytované uživatelem v rámci tohoto servisu jsou předmětem ochrany na základě polského právního řádu. TZMO chrání osobní údaje, jimiž disponuje, před únikem, neautorizovaným využitím, změnou nebo poškozením pomocí odpovídajících procedur kontroly zabezpečení sloužících ochraně osobních údajů, jimiž disponujeme, před veškerými možnými předvídatelnými riziky v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. z roku 2002 č. 101 pol. 926).

Aktualizace informací o ochraně osobních údajů

Toto sdělení o ochraně osobních údajů bude v případě provedení změn v naších procedurách týkajících se informací neprodleně aktualizováno. Používáním těchto internetových stránek uživatel vyjadřuje souhlas s pravidly uvedenými v tomto sdělení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Usilujeme o to, abychom co nejlépe chránili informace, které jsme od Vás získali prostřednictvím Internetu, před neoprávněným přístupem a využitím.

Aktualizace a odstranění osobních údajů

Uživatel servisu má právo nahlížet do svých osobních údajů, odstraňovat je nebo je upravovat. Získání informací o osobních údajích, jejich aktualizace nebo odstranění je možné zasláním zprávy na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Polsko

V zaslané zprávě je třeba uvést následující informace, které budou použity pouze za účelem vyřízení žádosti: jméno a příjmení, e-mailová adresa, popis požadované služby (informace o osobních údajích, jimiž disponujeme, jejich úprava nebo odstranění).

Naše řešení